Pomożemy Ci uzyskać dokumenty

Karta Polaka

Karta Polaka

Dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego i spełniającej określone ustawą warunki.
sprawdź szczegóły

Karta pobytu

Karta pobytu

Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez konieczności posiadania wizy

Pozostałe usługi

Pozostałe usługi

Naszym klientom oferujemy inne usługi związane z legalizacją pobytu w Polsce. Ponadto oferujemy usługi doradcze dla osób i przedsiębiorców zza granicy chcących podjąć działalność gospodarczą w Polsce.
sprawdź szczegóły

 Co robimy

Co robimy

1. Pomożemy Ci wypełnić wniosek i przygotować komplet dokumentów (tłumaczenia).
2. Będziemy monitorować przebieg procesu oraz odbierzemy w Twoim imieniu decyzję
sprawdź szczegóły

JEŻELI JESTEŚ GOTOWY ABY STAWIĆ SIĘ W URZĘDZIE UMÓWIMY CIĘ NA WSKAZANĄ PRZEZ CIEBIE DATĘ I GODZINĘ.